کنترلر مرکزی زیپامینی

0 تومان

zipato-zipamini

کنترلر مرکزی زیپامینی اولین دستگاه کنترلر مرکزی خانه هوشمند بود که توسط شرکت زیپاتو کرواسی وارد بازار شد. این کنترلر مرکزی با پروتکل خانه هوشمند Z-Wave با دستگاه ها، ماژول ها و سنسور های هوشمند ارتباط برقرار می کرد.

این مدل تمام شده است

تولیدکننده

محصولات مشابه