دستیار صوتی Google Home Mini

دستیار صوتی Google Home Mini

دستیار هوشمند صوتی جدید Google Home Mini برای افراد که دارای معلولیت می باشند تولید شده است. گوگل قرار است این دستیار صوتی را با همکاری دو موسسه Christoper و Dana Reeve بدست افراد معلول برساند.
با کمک این دستیار صوتی این افراد می توانند موسیقی پلی کنند، در وب جستجو کنند، تقویم را چک نمایند و در صورت داشتن خانه هوشمند آن را به خانه خود متصل نمایند.
قرار است تعداد صد هزار تا از این دستگاه هوشمند بین افراد معلول توزیع شود.
برای کسب اطلاعات بیشتر و شرایط دریافت این دستگاه (در صورتی که در خانواده خود دارای فردی معلول هستید) از وبلاگ زیر دیدن نمایید:


https://bit.ly/2LJDyvf

نظرات بازدیدکنندگان