آشنایی با پروتکل RS485

آشنایی با پروتکل RS485

پروتکل RS485

از پروتکل RS485 در کاربردهایی که نیاز به انتقال دیتا به فواصل دور و با سرعت بیشتر و با قابلیت شبکه شدن تجهیزات به صورت دو طرفه است استفاده می شود.در این پروتکل فرستنده و گیرنده ها را می توانند در یک شبکه تا ۳۲ دستگاه افزایش داد و سرعت انتقال دیتا بین این دستگاهها می تواند تا ۴۰Mbits/s افزایش یابد.

در این پروتکل از حالت دیفرانسیلی استفاده می شود و اگر نویزی وارد سیستم شود به دوسیم وارد می شود بنابراین تاثیری در انتقال نمی گذارد.و چون از دوسیم برای ارتباط و بصورت دیفرانسیلی استفاده می شود می توان فاصله تا ۱۲۰۰متر افزایش دهیم که سرعت در این فاصله ۱۰کیلو بیت در ثانیه خواهد بود.

نحوه اتصال سیم در پروتکل RS485

یک قطب با ولتاژ با 1 منطقی و قطب معکوس با 0 منطقی نمایش داده می شود. اختلاف پتانسیل برای عمل مجاز باید حداقل 0.2 باشد، اما عمل درستی برای هیچ یک از ولتاژ های قرار گرفته بین 7- تا 12+ ولت در حالت مخالف وجود ندارد.تا زمانی که EIA485 از اختلاف ولتاژ استفاده می کند ، می تواند برای فاصله های دور استفاده شود (400 فوت یا 1200 متر) . و این (RS485) مانع تداخل الکترومغناطیسی ناشی از موتور و تجهیزات جوشکاری می شود. زمان استفاده از یک شبکه برای انتقال به مسافت های دور حداکثر اختلاف پتانسیل (7- تا 12+ ولت) استفاده می شود.

EIA485 هیچ پروتکل اطلاعاتی را معرفی نمی کند ، فقط یک مشخصه ی انتقال برای صفر و یک است. این مربوط به گیرنده است که صفر و یک را به پروتکل اطلاعاتی مانند BACnet MSTP و Metasys N2 به وسیله ی JC1 و ... را تبدیل کند.

مقاومت کابل twisted pair ( جفت سیم مسی ) در زمانی که به سمت پایین سیم میرود، اختلاف ولتاژ افت می کند . زمانی که گیرنده ولتاژ پایانه ( انتها) دیگر را می خواند، آنجا ( انتها) می تواند اختلاف پتانسیل بین دو سیم به کوچکی 0/2 ولت باشد. 0/2 حداقل اختلاف ولتاژ توصیه شده است که گیرنده ها برای تشخیص تعییر قطب استفاده می کنند.

مدل توصیه شده برای سیم ها در حالت ایده آل ، اتصال سری نقطه به نقطه ی گره ، خط یا گذرگاه ( bus ) است ، دو سر انتهای کابل مقاومت انتهایی اتصال دو سیم را خواهد داشت، بدون مقاومت انتهایی ، بازتاب لبه درایورهای ( راه انداز ) سریع می تواند باعث چندگانه شدن اطلاعات لبه شود که باعت خراب شدن اطلاعات می شود.

نظرات بازدیدکنندگان